top of page

Bokningsvillkor

Vid bokning av kurser där deltagare är under 18 år förutsätts vid bokning att den minderåriga deltagaren har målsmans godkännande.

 

Eventuell avbokning måste ske inom 14 dagar efter att bokningsbekräftelse mottagits. Detta enligt lagen om distansavtal och medför att: 

I och med bokning accepteras att det är endast inom denna ångerfrist som en full återbetalning kan genomföras.

När tidsfristen för ångerrätten löpt ut är bokningen bindande och vid avbokning debiteras då en avbokningsavgift á 700kr per person.

Vid förfallen faktura debiteras 30 kr påminnelseavgift vid påminnelsefaktura.

Efter kursstart är återbetalning ej möjlig och då debiteras hela beloppet för kursen, även om ångerfristen överlappar kursen. 

bottom of page